9 personer ble døpt lørdag i Jeløy kirke!

Jeløy og Moss menigheter fikk god respons på forsøket med Drop-in- dåp!.

En STOR dag i lørdag med Dropin-dåp av 9 personer. - 3 med voksendåp og 6 med barnedåp. Blide og positive medarbeidere gjorde dagen til en festdag for dem som kom til dåp for seg selv og sine- Astrid Lund Rasmussen som ordnet papirene og dåpslysene, Anne Haldorsen og Irene Mathisen som serverte kaffe og kaker og gjorde det hyggelig å vente på tur, Ellen Marie Carlsen som spilte  i kirkerommet og Kjell M. Rasmussen som ordner alt praktisk var det en glede og et privilegium å være prest som døper. Den gleden delte sokneprest Bjørn Tore Pettersen  med Anders Leknes og Trond Tveit Selvik!  

Neste dropin-dåpsdag i Moss blir i Moss kirke lørdag 22.oktober kl.10-14!

Kontaktinformasjon for Jeløy menighet

Besøksadresse: Per Sivles vei 3 1511 Moss

Telefon: 91 65 60 50

Åpningstider: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl 10.00 - 14.00 Mandag stengt