Felles kveldsmesse askeonsdag

Praktisk informasjon

Fra:26.2.2020 - kl.19.00

Til:26.2.2020 - kl.20.00

Sted:Dolstad kirke

Arrangør:

Felles messe for soknene i Vefsn