Gudstjeneste og dåp. Nattverd

Praktisk informasjon

Fra:12.1.2020 - kl.11.00

Til:12.1.2020 - kl.12.00

Sted:Dolstad kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp. Nattverd