Gudstjeneste. Dåp. Nattverd

Praktisk informasjon

Fra:8.3.2020 - kl.11.00

Til:8.3.2020 - kl.12.00

Sted:Elsfjord kirke

Arrangør:

Gudstjeneste med dåp og nattverd