Gudstjeneste. Utdeling bibler til 7-åringer. Dåp

Praktisk informasjon

Fra:1.12.2019 - kl.11.00

Til:1.12.2019 - kl.12.00

Sted:Dolstad kirke

Arrangør:

Utdeling av bibler til 7-åringer.

Barnekoret deltar

Dåp maks 2 dåp denne dagen