Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen.

Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden. I kirkene i Gamle Oslo starter vi opp konfirmantåret i januar, og du kan melde deg allerede nå!  Send epost til hh736@kirken.no eller registrer konfirmanten her: https://minkirkeside.no/Oslo

Sitat

Reparere, abstrahere, kontrahere, titulere, konfirmere!