Familiegudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:Kampen menighet

Dag i kirkeåret: 21.s.i tr.tiden
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Eivind Vonen, Tito Guevara Estrella
Prekentekst: Luk 16,19-31
Offerformål: Changemaker
Merknader: 4-åringene (TOL-messe) Høsttakkefest
BK-ensemble
Nattverd
Dåp