Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem
Organist: Wilhelm Sollie
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Vedlikehold men.huset
Nattverd
Dåp