Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.8.2019 - kl.11.00

Til:4.8.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Kirsti Aasen
Organist: Burghard Wellmann
Prekentekst: Mark 12,28-34
Offerformål: Sjømannskirken
Nattverd
Dåp