Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.8.2019 - kl.11.00

Til:18.8.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem
Organist: Wilhelm Sollie
Prekentekst: Mark 11,25-26
Offerformål: Dåpsgaver
Nattverd
Dåp