Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Gaute Granlund
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Fam. middag
Nattverd
Dåp