Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:5.7.2020 - kl.11.00

Til:5.7.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i tr.tiden
Liturg: Sylvi Baardseth Panjwani
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Matt 7,15-20
Offerformål: Areopagos
Nattverd
Dåp