Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.8.2020 - kl.11.00

Til:16.8.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Burghard Wellmann
Prekentekst: Matt 23,37-39
Offerformål: Kultur
Nattverd
Dåp