Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.1.2020 - kl.18.00

Til:26.1.2020 - kl.19.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Luk 18,35-43
Offerformål: Changemaker
Merknader: Klimamesse
Forfatter Inghill Johansen leser egen tekster
Changemaker stiller med en hilsen
Torstein Lavik Larsen spiller trompet
Nattverd