Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2020 - kl.11.00

Til:18.10.2020 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 20.s.i tr.tiden
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem
Organist: Per Anders Håvelsrud
Prekentekst: Joh 11,1-5
Offerformål: TV aksjonen
Nattverd
Dåp