Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.12.00

Til:25.12.2019 - kl.13.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Kristian Engelstad Kvalem
Organist: Colin Smith
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Det norske Misjonsselskap
Merknader: Torstein Lavik Larsen, trompet
Nattverd