Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Marit Skjeggestad, Mathias Gillebo
Organist: Wilhelm Sollie
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Fam. middag
Merknader: Ingvild Funderud Gimse, fiolin
Nattverd
Dåp