Familiegudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.2.2019 - kl.11.00

Til:17.2.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Såmannssøndagen
Liturg: Marit Skjeggestad
Prekentekst: Matt 13,24-30
Offerformål: Dåpsgaver
Merknader: Dåpslysutdeling
Babysang
Nattverd
Dåp