Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.3.2018 - kl.11.00

Til:11.3.2018 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s. i faste
Liturg: Gaute Granlund
Organist: Svein Amund Skara
Prekentekst: Joh 3,11-16
Offerformål: Babysang
Nattverd
Dåp