Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:4.3.2018 - kl.11.00

Til:4.3.2018 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i faste
Liturg: Anne Cathrine Owe, Gaute Granlund
Organist: Svein Amund Skara
Prekentekst: Mark 9,17-29
Offerformål: Fam. middag
Nattverd
Dåp