Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.1.2019 - kl.18.00

Til:27.1.2019 - kl.19.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i åpb.tiden
Liturg: Marit Skjeggestad
Prekentekst: Ordsp 14,21-22.25.31
Offerformål: Changemaker
Merknader: Klimamesse. Forfatter og journalist Line Madsen Simenstad skriver dikt til messen som urframføres i liturgien. Svovelpreken ved Håvard Syvertsen. Jens Andreas Kleiven stiller med musikk.
Nattverd