Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i åpb.tiden
Liturg: Marit Skjeggestad
Organist: Eivind Vonen
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: Konfirmantarbeidet
Merknader: Konfirmantpresentasjon
Avskjedsgudstjeneste
Nattverd
Dåp