Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5.s.i påsketiden
Liturg: Sylvi Baardseth Panjwani
Organist: Ola Riveland Vik
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Vedlikehold men.huset
Nattverd
Dåp