Stille rom og fredstund

Praktisk informasjon

Fra:26.3.2019 - kl.15.00

Til:26.3.2019 - kl.17.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:Kampen menighet