Stille rom og fredstund

Praktisk informasjon

Fra:29.1.2019 - kl.15.00

Til:29.1.2019 - kl.17.00

Sted:

Arrangør:Kampen menighet