Stille rom og fredstund

Praktisk informasjon

Fra:27.8.2019 - kl.15.00

Til:27.8.2019 - kl.18.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:Kampen menighet