Stille rom og fredstund

Praktisk informasjon

Fra:19.11.2019 - kl.15.00

Til:19.11.2019 - kl.18.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:Kampen menighet