Stille rom og fredstund

Praktisk informasjon

Fra:24.9.2019 - kl.15.00

Til:24.9.2019 - kl.18.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:Kampen menighet