Stille rom og fredstund

Praktisk informasjon

Fra:10.3.2020 - kl.15.00

Til:10.3.2020 - kl.18.00

Sted:

Arrangør:Kampen menighet