Stille rom og fredstund

Praktisk informasjon

Fra:28.1.2020 - kl.15.00

Til:28.1.2020 - kl.18.00

Sted:

Arrangør:Kampen menighet