Velkommen til årsfest i kirka!

Torsdag 27. april kl. 18.00 er det årsfest i kirka. MR presenterer årsmeldingen for 2016. Samtidig som vi ser tilbake, prøver vi også å se litt fremover. Hvor vil vi? Og hva er viktig for kirka fremover? Dette er en god mulighet til å komme med dine innspill til menighetsråd og stab.

I år vil vi gjøre noe annet ut av årsmøte og årsrapporten vår: Vi inviterer til årsfest, med god mat og god stemning. Vi synes det er på sin plass å feire oss selv, kirka vår, og alle våre gode medarbeidere! 

Vi starter kl 18, med en kort presentasjon av det vi holder på med i kirka og menighetsrådet vårt for tida. Og det blir rom for innspill og ideer til det som skjer. Ca kl 19 åpner vi matbordet, med tid for videre gode samtaler og stemning.

PS: Årsfesten er åpen for alle, så ta gjerne med dere partnere, venner og naboer! Men pga. servering er det fint med påmelding, innen mandag 24. april. Påmelding sendes til KJ238@kirken.no

Vedlagt er årsmeldinga (ligger også i papirutgave bak i kirka), håper det blir inspirerende lesning. Vi er takknemlige og stolte over alt som skjer i kirka vår, og deler gjerne innspill og drømmer for videre veier!

Beste hilsen fra  menighetsrådet, 
ved leder Karianne Jaabæk, og daglig leder Karl Ove Jeppestøl 

Kontaktinformasjon for Vålerengen menighet

Vålerenga kirke ligger i Hjaltlandsgata 3, på toppen av Vålerengaparken.

Kontoret/postadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo. Kirka: Hjaltlandsgata 3, 0658 Oslo

E-post: post.valerengen@oslo.kirken.no Telefon: 23 62 91 60 Telefax: 23 62 91 61. Telefon- og besøkstid: Man-Fre 10-14