Søndagsskole på Vålerenga

Gladmelding for Høsten 2017 på Vålerenga kirke: Vi får i gang søndagsskole igjen!

Etter tre-fire år uten, kan vi nå igjen innby familier og barn til tilpassa opplegg for ungene søndager kl 11. Søndagsskole betyr egen samling for ungene oppe i «Søndagsskolehulen» i 3. etasje i tårnet, med sang, bibelfortelling, lek og aktiviteter. Det er bare å møte opp på gudstjenesten kl 11, og så følge med de andre opp i tårnet etter dåpen – og ned igjen når nattverden starter. Dermed kan ungene både få kost seg litt i lese- og tegnekroken i kirkerommet først, være framme og få med seg det som skjer i dåpen, være med på søndagsskolen, og så være med de andre på nattverd og kirkekaffe – mens de voksne kan få med seg dagens bibeltekster, preken og bønn.

Vi er takknemlige for den fine gjengen av foreldre og barn som nå drar i gang søndagsskolen igjen – og de ønsker alle interesserte med på leiken! De søndagene det er gudstjeneste kl 11 skal det nå enten være familiegudstjeneste eller søndagsskole (unntatt i skoleferien). Søndagsskoledatoene i høst blir da: 17. sept, 15. og 29. okt, 19. og 26. nov. (første søndag i mnd har vi kveldsgudstjeneste, da er det ikke søndagsskole). Se eget programark for barne- og familietilbudet på søndagene her:

Kontaktinformasjon for Vålerengen menighet

Vålerenga kirke ligger i Hjaltlandsgata 3, på toppen av Vålerengaparken.

Kontoret/postadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo. Kirka: Hjaltlandsgata 3, 0658 Oslo

E-post: post.valerenga.oslo@kirken.no Telefon: 23 62 91 60. Telefon- og besøkstid: Man-Fre 10-14