Åpen kirke med musikk

Praktisk informasjon

Fra:23.1.2018 - kl.17.00

Til:23.1.2018 - kl.18.30

Sted:

Arrangør: