Gudstjeneste Kampen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.7.2019 - kl.11.00

Til:21.7.2019 - kl.12.00

Sted:Kampen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden
Organist: Olav Rune Ekeland Bastrup
Prekentekst: Mark 3,13-19
Nattverd