Gudstjeneste med nattverd Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.8.2017 - kl.11.00

Til:20.8.2017 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden Liturg: Lise Tostrup Setek Organist: Marcus André Berg Prekentekst: Matt 23,37-39 Nattverd Dåp