Gudstjeneste med nattverd Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.8.2017 - kl.11.00

Til:20.8.2017 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Lise Tostrup Setek
Organist: Marcus André Berg
Prekentekst: Matt 23,37-39
Offerformål: Menighetens diakoniarbeid
Nattverd
Dåp