Gudstjeneste med nattverd Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.8.2017 - kl.11.00

Til:13.8.2017 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 10.s.i tr.tiden
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Joachim Knoph
Prekentekst: Luk 5,27-32
Offerformål: Menighetens diakoniarbeid
Nattverd
Dåp