Gudstjeneste Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.3.2018 - kl.18.00

Til:29.3.2018 - kl.19.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Marcus André Berg
Prekentekst: Luk 22,14-23
Offerformål: IKKE OFFER
Nattverd