Gudstjeneste Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.6.2018 - kl.13.00

Til:17.6.2018 - kl.14.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i tr.tiden
Liturg: Ingunn Rinde, Nina Berger
Organist: Marcus André Berg
Prekentekst: Matt 16,24-27
Offerformål: Kirkas familiearbeid