Gudstjeneste Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.4.2018 - kl.11.00

Til:15.4.2018 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s.i påsketiden
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Ludvig Lohne-Otterstad
Prekentekst: Joh 10,1-10
Offerformål: Norges KFUK-KFUM
Nattverd
Dåp