Gudstjeneste Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21.s.i tr.tiden
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Ludvig Lohne-Otterstad
Prekentekst: Luk 16,19-31
Offerformål: Egen kirkemusikk
Merknader: Oslo Vokalensemble
Nattverd
Dåp