Gudstjeneste Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.4.2018 - kl.11.00

Til:22.4.2018 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4.s.i påsketiden
Liturg: Kjersti Østland Midttun
Organist: Kristoffer Myre Eng
Prekentekst: Joh 13,30-35
Offerformål: Kirkas inkluderende arbeid
Nattverd
Dåp