Gudstjeneste Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.7.2018 - kl.11.00

Til:15.7.2018 - kl.12.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 8.s.i tr.tiden
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Espen Takle
Prekentekst: Mark 12,37b-44
Offerformål: Ventil Oslo (Modum Bad)
Nattverd