Musikkandakt Vålerengen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.12.2017 - kl.18.00

Til:10.12.2017 - kl.19.00

Sted:Vålerengen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Ingunn Rinde
Organist: Marcus André Berg
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Amnesty International