Gudstjenester

Søndag er også gudstjenestedag. I Vålerenga kirke får vi ta imot mange til dåp, og vi har nattverd hver søndag. Vi følger kirkeårets og livets rytme, og lar kristentroen bære og utfordre oss.

En fin gjeng av stab og frivillige medarbeidere er utøvere i gudstjenesten sammen med de som kommer: Sogneprest Ingunn Rinde og prostiprest Lise Tostrup Setek er liturger og predikanter. Kantor Burghard Wellmann og Marcus André Berg bærer det musikalske. Diakon Nina Berger løfter fram det diakonale. Kirketjener Åse Werner steller i stand, både ute og inne, og gjerne til langbord etter kveldsgudstjenestene. Vålerenga Vocalis, Vålerenga barnegospel, samt andre kor, musikkgrupper og solister beriker gudstjenestene. Sammen med speidere, konfirmanter og frivillige medarbeidere som alle bidrar til at ulike aldre og uttrykk synliggjør Guds mangfold.

 

Kirkerommet

Vålerengas kirkerom er godt både å feire gudstjeneste og være stille i, være på konsert og i begravelse og bryllup i. Vi har et godt orgel, flygel og vakre glassmalerier av Håkon Bleken. I forlengelsen av kirkerommet inviterer vi til kirkekaffe, kveldsmat og kanskje dåpsselskap (eller kanskje vi er i kirkestua i 2. etasje, eller konfirmantsalen i prestegården). I tegne- og lesekroken ved inngangen kan barna pusle med sitt.

 

Barnas kirke

En gang i måneden er gudstjenesten spesielt tilrettelagt for barn: «Gudstjeneste for små og store». Ellers er det en fast tegne- og lesekrok bak i kirka, og vi har planer om å starte med søndagsskole og barneaktiviteter under gudstjenesten snart igjen. Det er selvsagt også fint at barna tas med fram og ser på dåpen, er med på nattverden, og ellers kanskje får sitte i en armkrok, høre på musikken, se på lysene og det store rommet, og oppleve gudstjeneste og en annerledes tid!

 

Den første søndagen i måneden er gudstjenesten på kvelden kl. 18, de andre søndagene er det gudstjeneste kl. 11.

 

Samarbeid mellom menigheter

Noen dager feirer vi gudstjeneste sammen med de to andre kirkene i Gamle Oslo, Kampen og Grønland. Kirka vår brukes også av den hinditalende menigheten «Victory in Christ Ministry», som har sine gudstjenester hos oss en gang i måneden. 

Kontaktinformasjon for Vålerenga menighet

Vålerenga kirke ligger i Hjaltlandsgata 3, på toppen av Vålerengaparken.

Kontoret/postadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo. Kirka: Hjaltlandsgata 3, 0658 Oslo

E-post: post.valerenga.oslo@kirken.no Telefon: 23 62 91 60. Telefon- og besøkstid: Man-Fre 10-14