Trenger du et utleielokale?

Enten du har fast kursvirksomhet, vil holde konserter eller ha konfirmasjonsselskap, så har vi lokaler som kan passe.

Vålerenga kirke, Hjaltlandsgt 3

For avtale om utleie send en e-post til: utleie.valerengen.oslo@kirken.no.

Eller ta kontakt med David Hveem mellom kl. 17.00 og 20:00 ukedager. Tlf: 916 74 907  

For spørsmål om faste leieavtaler eller konserter ta kontakt med daglig leder. E-post: ee253@kirken.no

Kirken har en åpen kor-løsning. Orgelgalleriet er også brukt til oppstilling av kor til konserter.

Kapasitet: 565
Ideelle arr kr 4 000 +                    Kommersiell arr kr 6 000 +
10 % av billettinntektene
Tilsyn 4 t kr 1000,-

 

Konfirmantsalen, Hjaltlandsgt 1

I Vålerenga prestegård ligger Konfirmantsalen. En festsal fra 18. hundretallet som er godt egnet til minnesamvær og dåpsselskaper.

Kapasitet: 40
Leie: kr 3 500
Leie kvelden før for pynting: 700 (forutsetter at rommet er ledig)

 

 

Menighetssalen

Menighetssalen i 1. etg i kirka

Godt egnet til større sammenkomster og møter.

Kapasitet: 60
Leie: kr 2 900

Leie kvelden før for pynting: 700 
(forutsetter at rommet er ledig)

 

 

 

 

 

Kirkestuen 2. etg i kirka

Liten, intim sal som er mye brukt til dåpsselskaper, årsmøter, minnesamvær ol.

Kapasitet: 40
Leie: kr 2 500

Leie kvelden før for pynting: 700 (forutsetter at rommet er ledig)

 

 

Generell info om lokalene

– Alle våre lokaler skal være utstyrt med steintøy, glass og bestikk til det antall rommene tar.

– Det er kjøkken i tilknytting til lokalene.

– All istandsetting av lokalene med dekking av bord og lignende, må foregå samme dag – eller etter egen avtale med utleier.

– Rydding må foretas samme dag som utleien finner sted.

– En må feie og tørke over lokalene etter seg, vaske opp og vaske over komfyr, benker, bord og stoler.

– Skader på hus og inventar erstattes av leietaker.

– Det er forbudt å røyke i lokalene.

– Det er piano i alle lokalene.

 

Menighetskontoret for Kirkene i Gamle Oslo er på Grønland. Nøkler hentes her hverdager 10–14 om ikke annet avtales. Post- og besøksadresse til kontoret er Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo. E-post: post.valerengen.oslo@kirken.no. Tlf. 23 62 91 60.

 

Se også:

Utleie Gamlebyen og Grønland menighet

Utleie Kampen menighet

Kontaktinformasjon for Vålerenga menighet

Vålerenga kirke ligger i Hjaltlandsgata 3, på toppen av Vålerengaparken.

Kontoret/postadresse: Grønlandsleiret 31, 0190 Oslo. Kirka: Hjaltlandsgata 3, 0658 Oslo

E-post: post.valerenga.oslo@kirken.no Telefon: 23 62 91 60. Telefon- og besøkstid: Man-Fre 10-14