Hva skjer?

Alle menigheter har en hjemmeside med kalender. Så snart menighetene har tatt i bruk den samme publiseringsløsningen som Kirkelige fellesråd i Oslo, vil du få en oversikt her.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09