Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkemøtet ser behovet for fellesorgan

Kirkeverge Robert Wright har vært på kirkemøtet i Trondheim. Han er spesielt glad for at årets kirkemøte ser behovet for et fortsatt fellesorgan for soknene. Fellesråd er ikke nevnt i forslaget til ny kirkelov. Kirkemøtet ønsker at kirkemøtet skal ha fullmakt til å opprette fellesorgan for flere sokn.

For Kirkemøtet var det viktig at det er Kirkemøtet selv som har myndighet til å forestå kirkens organisering. Kirkemøtet gikk også inn for at den nye kirkeloven må si noe om soknets oppgaver, som ikke er omtalt i forslaget fra departementet.

Fortsatt delt finansiering

Robert Wright  har sammen med kirkeverge-kolleger kjempet for fortsatt delt finansering av kirken. –Det er viktig med forpliktende bånd mellom kirke og lokalmiljø, sier Wright. Han er derfor svært fornøyd med at kirkemøtet gikk inn for nettopp dette. I forslaget er full statlig finansiering et alternativ. Et stort flertall av fellesråd og menighetsråd har gått imot det og pekte på fortsatt delt finanisering (82%). –Det er bra at kirkemøtet lyttet og var enige med alle de lokale råd, mener Wright.

Kirkemøtet veier tungt

Robert Wright er med i styret for kirkevergelaget for hele landet og er leder av styret for kirkevergelaget i Oslo bispømme. Regjeringen har ikke bestemt seg  i spørsmålene om finansiering og organisering, og det er ventet at rådene fra Kirkemøtet vil veie tungt når den nye Kirkeloven skal vedtas.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo
Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09