Kirkesikringspris til Oslo

-Veldig hyggelig og fortjent at vi fikk denne prisen, sier kirkeverge Robert Wright. Det er KA og forsikringssselskapet Knif Trygghet som har etablert prisen. Kirkevergen gir en spesiell honnør til branningeniør Morten Thommasen for hans innsats med brannsikring av kirkebyggene.

Kirkelig fellesråd i Oslo får prisen for sitt mangeårige og systematiske arbeid med brannsikkerhet. Se lenke nedenfor til KAs eget oppslag og omtale av prisen.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09