Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Kirkevergen lobber for Oslo

Fellesrådet har hatt møte med kulturkomiteen i det nye bystyret. Formålet var å påvirke et stramt budsjettforslag. –Et positivt møte med en lyttende komite, sier kirkeverge Robert Wright. Sammen med nestleder Lasse Bjølgerud og seksjonsleder Helga Lindland i Bygg- og anleggsavdelingen presenterte han utfordringene menighetene i Oslo står overfor. Vedlikeholdsetterslepet nærmer seg en milliard. Og blir forslaget til driftsbudsjett vedtatt har kirkevergens varslet at fellesrådet må vurdere stenging av kirker og kutt i administrative stillinger.

Det nye byrådet bestemmer seg i desember.

Kulturkomiteen har i disse dager møter med alle parter som sorterer under deres område. Etter det vil komiteen gi sin innstilling til finanskomiteen, som igjen vil fremme en tilleggsinnstilling til bystyret i desember. –I desember vil det nye fellesrådet fatte vedtak om budsjettet for 2016, og det vil være basert på byrådets foreløpige innstilling, forklarer Robert Wright. Systemet med tilleggsinnstilling er begrunnet i at regjeringen i mellomtiden har kommet med nytt statsbudsjett. I år spiller det også inn  at Oslo har fått et nytt byråd.

Kirken gjør en enorm innsats for byen.

-Det er ingen grunn til å vente store endringer, mener  Robert Wright, som selv har vært byråd. Neste år skal byrådet arbeide frem et eget budsjett, og det er det knyttet stor spenning til. –Men det er utrolig viktig at hele kirken i Oslo bruker de kanalene vi har for å få bystyret i tale, understreker Wright. I møtet fremhold han blant annet den enorme innsatsen ansatte og frivillige i menighetene gjør for byens befolkning. -Få investerte kroner gir så mye aktivitet og omsorg som en krone til kirken. Og kirkebyggene er hele byens kulturarv, avslutter kirkevergen.

 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09