Ny leder av Oslo bispedømmeråd

7. januar ble Gard Realf Sandaker-Nielsen valgt til lede av bispedømmerådet for to år. Sandaker-Nielsen sto på valglisten til Åpen folkekirke. Tidligere leder Harald Hegstad, ble valgt til nestleder.

-Velgerne har gitt oss mandat til å få på plass en ny vigselsliturgi hvor likekjønnede par blir inkludert, og det skal vi arbeide for, sier den nyvalgte lederen. Han er samtidig opptatt av å skape en kultur i kirken hvor det er naturlig å være uenige om både praktiske og teologiske spørsmål.

På bispedømmets nettside uttaler Sandaker-Nielsen at han ser frem til å arbeide sammen med biskop Ole Christian Kvarme og de andre i rådet for en åpen folkekirke som er nær og relevant for det moderne storbymenneske.

Gard Realf Sandaker-Nielsen bor i Paulus og Sofienberg menighet.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09