Åtte av ti Oslo-folk føler seg velkommen i kirken

83,8% av befolkningen i Oslo, Asker og Bærum føler seg velkommen i kirken, viser bispedømmets undersøkelse blant 176 kollektivreisende. -Dette er veldig hyggelige tall, sier fungerende biskop i Oslo Anne-May Grasaas. Spørreundersøkelsen ble foretatt i forbindelse med kirkens diakoni-kampanje på offentlige kommunikasjonsmidler.

Kampanjen ble innledet med tre plakater som hang på alle trikker, busser og t-baner en uke i oktober. De to siste dagene i uken svarte 176 reisende fordelt på fire forskjellige trafikk- knutepunkter på en rekke spørsmål. 35,8% av de reisende hadde lagt merke til kirkens kampanje. Dette stemmer godt overens med fjorårets dåpskampanje, der en undersøkelse blant baby-sangforeldre viste at 40% hadde sett kampanjen.

Kirken hjelper de svake

62,4% av de reisende er helt enige i påstanden «jeg føler meg velkommen i kirken», 25,9% er delvis enige. 79,2% er helt eller delvis enige i påstanden om at «kirken hjelper de svake i samfunnet». Omlag 60% av de reisende opplever at kirken er synlig i deres lokalmiljø, og like mange liker at kirken reklamerer på buss, trikk og t-bane.

Feilmarginen ikke større enn at tendensen er klar

-Statistisk sett er feilmarginen på denne undersøkelsen 7%, ideelt sett hadde vi vært nede i 5%. Tendensene er likevel klare. Minstekravet for en kvantitativ undersøkelse som denne er på 100 personer, og her har vi 176 respondenter, sier Finn Folke Thorp, kommunikasjonsrådgiver for Kirkelig fellesråd i Oslo. At de 176 personene er spurt på forskjellige steder til forskjellige tider, øker validiteten i undersøkelsen. Det er flere kvinner enn menn som har svart, og en forholdsvis stor andel av de spurte er i aldersgruppen 20 til 35 år, sjekket opp mot hvem som reiser kollektivt, så bør ikke det tillegges stor vekt, forklarer Thorp.

Fornøyd biskop

53,8% av de spurte oppgav at de er medlemmer i kirken. Prosenttallet for Oslo bispedømmet ved utgangen av 2016 er 54,4. Ruter opplyser at de har ca. 7 millioner reiser per uke i vårt område. Hvor mange reiser det er per reisende, har de ikke presise tall for. Når 35,8% prosent av så mange har sett kampanjen vår, må vi være godt fornøyde, sier fungerende biskop Anne-May Grasaas. 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09