Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Åtte av ti Oslo-folk føler seg velkommen i kirken

83,8% av befolkningen i Oslo, Asker og Bærum føler seg velkommen i kirken, viser bispedømmets undersøkelse blant 176 kollektivreisende. -Dette er veldig hyggelige tall, sier fungerende biskop i Oslo Anne-May Grasaas. Spørreundersøkelsen ble foretatt i forbindelse med kirkens diakoni-kampanje på offentlige kommunikasjonsmidler.

Kampanjen ble innledet med tre plakater som hang på alle trikker, busser og t-baner en uke i oktober. De to siste dagene i uken svarte 176 reisende fordelt på fire forskjellige trafikk- knutepunkter på en rekke spørsmål. 35,8% av de reisende hadde lagt merke til kirkens kampanje. Dette stemmer godt overens med fjorårets dåpskampanje, der en undersøkelse blant baby-sangforeldre viste at 40% hadde sett kampanjen.

Kirken hjelper de svake

62,4% av de reisende er helt enige i påstanden «jeg føler meg velkommen i kirken», 25,9% er delvis enige. 79,2% er helt eller delvis enige i påstanden om at «kirken hjelper de svake i samfunnet». Omlag 60% av de reisende opplever at kirken er synlig i deres lokalmiljø, og like mange liker at kirken reklamerer på buss, trikk og t-bane.

Feilmarginen ikke større enn at tendensen er klar

-Statistisk sett er feilmarginen på denne undersøkelsen 7%, ideelt sett hadde vi vært nede i 5%. Tendensene er likevel klare. Minstekravet for en kvantitativ undersøkelse som denne er på 100 personer, og her har vi 176 respondenter, sier Finn Folke Thorp, kommunikasjonsrådgiver for Kirkelig fellesråd i Oslo. At de 176 personene er spurt på forskjellige steder til forskjellige tider, øker validiteten i undersøkelsen. Det er flere kvinner enn menn som har svart, og en forholdsvis stor andel av de spurte er i aldersgruppen 20 til 35 år, sjekket opp mot hvem som reiser kollektivt, så bør ikke det tillegges stor vekt, forklarer Thorp.

Fornøyd biskop

53,8% av de spurte oppgav at de er medlemmer i kirken. Prosenttallet for Oslo bispedømmet ved utgangen av 2016 er 54,4. Ruter opplyser at de har ca. 7 millioner reiser per uke i vårt område. Hvor mange reiser det er per reisende, har de ikke presise tall for. Når 35,8% prosent av så mange har sett kampanjen vår, må vi være godt fornøyde, sier fungerende biskop Anne-May Grasaas. 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09