Biskopen takker menighetene

Kirken i Oslo bispedømme takker alle menighetene for innsatsen som er lagt ned i flyktningarbeidet så langt. Det har vært arrangert solidaritetskonserter, og frivillige har bidratt på mange måter. Innsatsen er gode eksempler på hvordan verdiene våre, «levende, nær og tilgjengelig» har blitt virkeliggjort i praksis, skriver biskop Ole Christian Kvarme i et brev til alle byens menigheter.

Biskopen oppfordrer alle menigheter til å tenke igjennom hvilke aktiviteter som kan legge til rette for møter på tvers av bakgrunn og religiøs tilhørighet.

Siste søndag i kirkeåret er domssønddag, og teksten lyder: «Jeg var sulten, og dere gav meg mat; jeg var tørst, og dere gav meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg.» Biskopens refleksjon rundt denne teksten finner du nedenfor, der finner du også bispedømmets brev til menighetene.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09