Drøm ble virkelighet på Røa

Søndag 19. juni ble en 20 år gammel drøm virkelighet på Røa. Menigheten markerte åpningen av ny menighetsbarnehage. Den er et praktbygg som rommer 88 barn fordelt på 6 avdelinger. Prislappen er 40 millioner. –Det er fantastisk at Røa menighet satser på barnehage, sier kirkeverge Robert Wright. –Vi håper dette kan vise vei for flere menigheter i Oslo. Barnehagevirksomhet er noe av det viktigste menighetene våre kan drive med, mener kirkevergen.

Festgudstjeneste og kirkesaft

Åpningen av Røa menighetsbarnehage ble markert med festgudstjeneste ledet an av sokneprest Roald-Einar Ottersen. Etter gudstjenesten gikk alle, med barna i spissen, i prosesjon over til den nye barnehagen som ble velsignet. Og deretter var det kirkesaft og boller på den nybygde innergården.

Utrettelig innsats i 20 år

Menighetsrådsleder Bjørn-Tore Nyrud Hansen takket alle som har gjort en formidabel innsats gjennom 20 år. Det var mange som kunne takkes, men han trakk spesielt frem menighetens byggeleder Ottar Skaldebø, som gjennom 16 år har arbeidet utrettelig for å få realisert menighetens drøm. Daglig leder av barnehagen, Ligia Skaldebø, har også vært en klippe og lagt ned en stor arbeidsinnsats for barnehagen.

Byens største menighetsbarnehage

Røa menighetsbarnehage blir byens største med plass til 88 barn. Den åpnet på onsdag i forrige uke med 72 barn. Den flotte bygningen har 1100 kvadratmeter boltreplass fordelt på to etasjer. Prislappen på 40 millioner er lånefinansiert, og det skal nedbetales over barnehagens budsjetter.

Kirkelig fellesråd i Oslo gratulerer Røa menighet med barnehagen.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09