God sommer!

Fellesrådet ønsker alle i kirken i Oslo en god sommer. Torsdag 16. juni hadde administrasjonen sommeravslutning i Fagerborg menighetshus. Det ble servert is og jordbær, og kirkeverge Robert Wright ønsket alle en god sommer og ønsket velkommen til spennende utfordringer som venter på Oslo-kirken til høsten.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09