Nå kan du melde deg inn og ut på nettet

Nå kan du enkelt melde deg inn i og ut av kirken på nettet. 15. august lanserte Kirkerådet den nye løsningen via kirkens egen nettside. -Dette er veldig bra, sier kirkeverge Robert Wright. -Å møte opp hos presten for å melde seg inn eller ut, tilhører en annen tid, sier han.

-Den norkse kirke har 3,8 millioner medlemmer og trenger gode ordninger for å holde medlemsregisteret ajour. Nå kan den enkelte via såkalt bank-id eller annen elektronisk identifikasjon melde seg inn eller ut, eller rette opp feil i medlemsregisteret, skriver Kirkerådet i en pressemelding.

Kirken har fått mye kritikk for feil og mangler i medlemsreigsteret i de senere år, og det er gjort mye for å rydde opp i dette. Med det nye systemet ligger det til å rette for et mer korrekt register. Fremdeles vil det være mulig å melde seg inn eller ut ved å henvende seg direkte til det lokale menighetskontor.

Kirkeverge Robert Wright er godt fornøyd med at Kirkerådet har fått den nye ordningen på plass. -Jeg vet noen som skal få linken  kirken.no/medlem, så de kan få meldt seg inn, smiler han og peker på et annet viktig poeng med den nye løsningen. -Frem til i dag har det vært enklere og mest fokus på å melde seg ut av kirken. Nå vil det være like enkelt å melde seg inn. Og det viktiste må enda være å få folk til å melde seg inn, avslutter kirkevergen.

Se lenke nedenfor til Kirkerådets nettside.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09