Kulturpris til Nordstoga

Domkantor Kåre Nordstoga har fått tildelt Oslo bys kulturpris for 2016. Det var ordfører Marianne Borgen som delte ut prisen under en høytidelig seremoni i rådhuset. Hun fremholdt Nordstogas lange virke som utøvende kunstner på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Nordtoga har flere CD-utgivelser bak seg, blant annent har han spilt inn all Bachs orgelmusikk.

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre.

Vi gratulerer Kårer Nordstoga med prisen.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09