Kongen av instrumentenes dronning

-Jeg håper tildelingen kan gi ære til alle dyktige kolleger som birdrar til å løfte frem kirkemusikken, sa domkantor Kåre Nordstoga da han ble ridder av 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs orden. Den høytidelige tildelingen skjedde i domkirken lørdag 3. september, og begrunnelsen var Nordstogas uvurderlige innsats for norsk kirkemusikk.

Orgelet har blitt kalt instrumentens dronning. Lørdag 3. september var det flere som titulerte Kåre Norstoga som kongen av nettopp instrumentenes dronning. Han høstet stor og velfortjent applaus etter en fantastsik konsert i domkirken og mange lovord i ord og toner på tilstelningen etterpå.

Det var kansellisjef ved slottet Metter Tverli som overrakte ordenen, og hun fremholdt særlig hans innspillinger og konserter i inn- og utland. -Når kunsten møter kirken, det er noe av det fineste i kongeriket Norge, sa Nordstoga i sin takketale, og han ville gjerne dele æren med sine kolleger.

Etter overrekkelsen var det mottakelse i krypten med hilsener fra fylkesmann, biskop og domprost. Domkirkeforvalter Arild Yri talte på vegne av arbeidsgiver, Kirkevergen og kirkelig fellesråd i Oslo.

Den Kongelige norske St. Olavs orden er en fortjenesteorden som gis som belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten. Ordenen ble innstiftet av kong Oscar den 1 i 1847.

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Oslo

Akersbakken 32, 0172 Oslo

Sentralbord: 23 62 90 00 Kirketorget:  23 62 90 09